SCRISORI DIN GERULIA
Vrei să reacționezi la acest mesaj? Creați un cont în câteva clicuri sau conectați-vă pentru a continua.

Another smoking gun

In jos

Another smoking gun Empty Another smoking gun

Mesaj  ion_pribeagu la data de Sam Ian 10, 2015 12:09 am

Another smoking gun Lineup.png.pagespeed.ce.V3PWa4G5H7

DEAR CHARLIE: You cannot have your cue line be ahead of the tire, behind the tire, back by the rear door and not there at all in a world where people know you lie and then proceed to look for the obvious!
This cinches it yet again. This wag the dog is so blatanly obvious, they totally butchered it. Take a look in front of the car. There is a marker line there. Some have said this is just a fluid leak but it is obviously not, because in the next frames we see the continuity error - another line magically appears on the road at a 90 degree angle. Fluid leaks will not do that, they are obviously painted lines being used as cue marks for where to put the car, and this terror scene was done in multiple takes.

Trolls are saying "Well, this just proves the car had fluid leaks". Not quite, you see, obviously we are looking at multiple shoots with edits and the positioning of the car is different from shoot to shoot. Look at all the frames. This happened in a minimum of 5 takes. Look at where the cue line is in all these frames. NEVER IN THE SAME SPOT! Since our "terrorists" only got out once, the car should not be in multiple places, as indicated by the line on the road. This totally busts the lie. I am NOT CHARLIE, Charlie can go to hell. You cannot have the line be ahead of the tire, behind the tire, and by the rear passenger door! You cannot have it not be there at all as well! It looks like they drew the line longer from take to take as well. They screwed this big time.

More details
I am not feeling good today so these will be brief
The final showdown and hostage taking was irrational. I guess that sold. However, if you really did shoot a place up, the last thing to do is keep running around in stolen cars. That does not wash AT ALL. Proper procedure? Ditch the car, ditch the Jihadi outfit, get on the subway or bus and go to a place to hide out until things cool off. The fact this did not happen makes no sense to me, unless someone wanted a Hollywood style script for max effect.

They flooded Mexican television with this crap until I wanted to puke.

Farganne found two additional videos that destroy this psy op, in one video which was supposed to be in the aftermath of the police officer shooting when they were discussing where to put the flowers, one reporter can be heard saying in a questioning tone "where they put the fake blood?" This is on the Forum

I was very irritated by the theme "I am Charlie" fronted in France, and how fast such massive rallies were staged. How fast all the signs were printed. How fast all the light shows with that phrase got set up. Not rational at all, that made no sense at all to me. And the "I am Charlie" theme was no doubt fronted to make everyone feel touched by "Islamic terror". That just chapped me. They really took it over the top and no doubt had it all scheduled ahead of time. France scammed that better than the U.S.

Need I mention the common theme of the lost ID? Could it be any more obvious?

Charlie was going under, probably had layoffs scheduled, and now has a million magazines (far more than the usual number) going out to stores to handle excess demand caused by this publicity stunt. COME ON NOW, IF YOU JUST GOT SHOT UP, THE NEXT EDITION IS CANCELED. Sickeningly reaping it every way possible. Filthy rotten disgusting people. The layoffs (if they still happen) will be the "dead".

http://therebel.website/en/?option=com_content&view=article&id=829468:another-smoking-gun&catid=173:jim-stone&Itemid=3626&utm_source=newsletter_2630&utm_medium=email&utm_campaign=paris-shooting-hoax-another-smoking-gun

ion_pribeagu

Mesaje : 38
Data de înscriere : 15/02/2013

Sus In jos

Another smoking gun Empty Un alt pistol fumat

Mesaj  ion_pribeagu la data de Sam Ian 10, 2015 12:13 am

Another smoking gun Lineup.png.pagespeed.ce.V3PWa4G5H7

Stimate Charlie: Nu poți avea linia tac fie înainte de a anvelopei, în spatele anvelopa, înapoi pe ușa din spate și nu acolo, la toate într-o lume în care oamenii știu că mint și apoi continua să caute ceea ce este evident!
Acest lucru pense din nou. Acest Înscenarea este atât de evident blatanly, l-au măcelărit în totalitate. Aruncati o privire în fața mașinii. Există o linie marcator acolo. Unii au spus acest lucru este doar o scurgere de lichid, dar nu este în mod evident, că în următorii cadrele vedem eroarea continuitate - o altă linie apare magic pe drum la un unghi de 90 de grade. Liniile scurgeri de lichid nu va face asta, ei sunt în mod evident pictate utilizate ca mărci de tac pentru cazul în care pentru a pune masina, iar această scenă teroare a fost făcut în mai multe reușește.

Trolls spun "Ei bine, acest lucru se dovedește doar masina a avut scurgeri de lichid". Nu chiar, vezi tu, evident ne uitam la mai multe șutează cu modificările și poziționarea mașinii este diferit de trage pentru a trage. Uită-te la toate cadrele. Acest lucru sa întâmplat într-un minim de 5 ia. Uită-te la cazul în care linia alba este in toate aceste cadre. NICIODATĂ în locul fel! Din moment ce "teroriști" noastre numai ieșit dată, mașina nu ar trebui să fie în mai multe locuri, așa cum este indicat prin linia de pe drum. Aceasta busturi total minciuna. Eu nu sunt Charlie, Charlie pot merge la iad. Nu poți avea linia fie înainte de a anvelopei, în spatele anvelopa, precum și prin ușa pasagerului din spate! Nu poți să-l nu fie acolo deloc la fel de bine! Se pare ca au tras linia mai de ia de a lua, de asemenea. Ei au stricat acest moment de mare.

Mai multe detalii
Eu nu simt bine azi, astfel acestea vor fi scurt
Showdown și ostatici finală luarea fost irațional. Cred că asta vândut. Cu toate acestea, în cazul în care ai făcut într-adevăr trage un loc în sus, ultimul lucru de făcut este continua să fie difuzate în jurul valorii de mașini furate. Asta nu se spală deloc. Procedura corectă? Renunta la masina, sant tinuta jihad, pentru a primi pe metrou sau autobuz și du-te la un loc pentru a ascunde până când lucrurile se răcori. Faptul acest lucru nu sa întâmplat are nici un sens pentru mine, dacă cineva a vrut un scenariu de stil de la Hollywood pentru un efect maxim.

Ei inundat de televiziune mexican cu acest rahat până când am vrut să vomit.

Farganne găsit două videoclipuri care distrug această op psy, într-un clip care a fost trebuia să fie în urma fotografiere ofițer de poliție atunci când au fost discutat în cazul în care pentru a pune florile, un reporter poate fi auzit spunând pe un ton întrebător "în cazul în care pune sângele fals? " Aceasta este pe Forumul

Am fost foarte iritat de tema "Eu sunt Charlie" front în Franța, și modul în care au fost organizate de repede astfel de mitinguri masive. Cât de repede au fost tipărite toate semnele. Cât de repede toate spectacolele de lumină cu care fraza a fost înființat. Nu rațional la toate, care a făcut nici un sens, la toate pentru mine. Și "Eu sunt Charlie" temă a fost fără îndoială front a face toată lumea se simtă atins de "teroare islamică". Asta mi-a crapate. Ei într-adevăr a preluat partea de sus și fără îndoială a avut-o tot programată înainte de timp. Franța scammed că mai bine decât SUA

Aveti nevoie de menționez tema comună a pierdut ID? Ar putea fi mai evident?

Charlie a fost de gând sub, probabil ar fi disponibilizări programate, iar acum are un milion de reviste (mult mai mult decât numărul de obicei), care vor fi scoase la magazine pentru a face față cererii excedentare cauzate de acest tur de forță de publicitate. Haide, DACĂ tocmai a fost împușcat în sus, următoarea ediție este anulat. Sickeningly se orice mod posibil seceriș. Oameni dezgustătoare putred murdare. Concedierile (în cazul în care încă se întâmplă), va fi "morți".

ion_pribeagu

Mesaje : 38
Data de înscriere : 15/02/2013

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum